Στο παρακάτω κείμενο, η ονομασία Εταιρεία αναφέρεται στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ή τους επίσημους συνεργάτες/μεταπωλητές της.

1. Η ονομασία «Δίκτυο Εγκεκριμένων Συνεργείων Shell Helix»

Η ονομασία «Δίκτυο Εγκεκριμένων Συνεργείων Shell Helix», χρησιμοποιείται από την Εταιρεία, για να υποδηλώσει:

– ότι τα συγκεκριμένα συνεργεία έχουν περάσει από διαδικασία έγκρισης εκ μέρους της Εταιρείας, για να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.

– ότι τα συγκεκριμένα συνεργεία έχουν συνάψει με την Εταιρεία συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας και καλύπτουν ένα συμφωνημένο ποσοστό των αναγκών τους με λιπαντικά κινητήρων επιβατηγών αυτοκινήτων Shell Helix και άλλα λιπαντικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων.

2. Πώς αναγνωρίζονται τα συγκεκριμένα συνεργεία?

Στην πρόσοψή τους, τα συνεργεία του Δικτύου φέρουν τη σήμανση «Shell Helix / Εγκεκριμένο Σημείο Πώλησης». Επίσης στο εσωτερικό τους φέρουν ειδικό σήμα (πινακίδα) όπου πιστοποιείται εκ μέρους της Εταιρείας, ότι το συγκεκριμένο συνεργείο ανήκει στο Δίκτυο Εγκεκριμένων Συνεργείων Shell Helix.

(φωτογραφίες εξωτερικής ταμπέλας και πιστοποιητικού)

3. Πώς σχετίζεται η Εταιρεία με τα συνεργεία του Δικτύου?

Η Εταιρεία συνεργάζεται εμπορικά με τα συνεργεία του Δικτύου, σε ό,τι αφορά την προμήθεια λιπαντικών προϊόντων σε αυτά. Ένα υποψήφιο συνεργείο προς ένταξη στο Δίκτυο συνεργείο, πρέπει να καλύπτει, βάσει σύμβασης, ένα συμφωνημένο ποσοστό των αναγκών του με λιπαντικά Shell.

Παράλληλα, μέσα από τις ενέργειες marketing, η Εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην ευχάριστη εμπειρία του πελάτη και την προβολή του συνεργείου.

Η ένταξη του συνεργείου στο Δίκτυο δεν προϋποθέτει ή συνεπάγεται την προμήθεια αποκλειστικά λιπαντικών Shell ούτε τη συνεργασία αποκλειστικά με την Εταιρεία

4. Ποιος διαχειρίζεται επιχειρηματικά τα συνεργεία του Δικτύου?

Κατά κανόνα, η Εταιρεία δεν μετέχει επιχειρηματικά στα συνεργεία του Δικτύου, αλλά αποτελεί προμηθευτή τους. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των συνεργείων του Δικτύου δεν μεταβάλλεται με την ένταξή τους στο Δίκτυο. Εξακολουθούν να λειτουργούν ακριβώς με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και πριν την ένταξή τους στο Δίκτυο, αλλά και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από το Δίκτυο.

Η Εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας και των υπηρεσιών των συνεργείων του Δικτύου, μέσω της σήμανσης και των υλικών που προμηθεύει σε αυτά, καθώς και τις τεχνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που τους παρέχει. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε συνδέεται, ευθύνεται ή δεσμεύεται για οποιαδήποτε παράμετρο που αφορά τη συνεργασία μεταξύ των συνεργείων του Δικτύου και των πελατών τους.