ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Αρχική | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου στο συγκεκριμένου ισοτόπου, συμπεριλαμβανομένων λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ή της ROYAL DUTCH SHELL plc και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, από όπου έχει παρασχεθεί στην ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ η άδεια να χρησιμοποιεί νομίμως το περιεχόμενο αυτό, διέπεται, δε, από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η  χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου από τρίτους για σκοπούς μη ιδιωτικούς/προσωπικούς, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.

Ενδεικτικά :

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας. Απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μεταφόρτωσης, μετάδοσης, ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Δηλώσεις περί αποποίησης ευθύνης

Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση των εικονιζόμενων συσκευασιών και των προδιαγραφών των προϊόντων, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εντοπιστούν μικροδιαφορές ανάμεσα στις εικονιζόμενες και τις πραγματικές, λόγω των συνεχών εξελίξεων στην τεχνολογία των προϊόντων και το σχεδιασμό των συσκευασιών. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ύπαρξη τέτοιων διαφορών, καθώς το περιεχόμενο του ιστότοπου έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προσφορά προς σύναψη σύμβασης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο σε αυτή.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη. Περαιτέρω, οι τεχνικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, μέσω της παράθεσης περιγραφών προϊόντων, τεχνικών κείμενων, Δελτίων Τεχνικών Δεδομένων, Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων κ.ο.κ., ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ύπαρξη ανάλογων ανακριβειών ή σφαλμάτων, καθώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αντικαθιστά εγχειρίδια χρήσης, εγγυήσεις, συμβατικά κείμενα  και εν γένει συνοδευτικά των προϊόντων, επίσημα έντυπα, τα οποία και είναι τα μόνα για τα οποία η εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ορθότητά τους.

Ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει η εταιρεία για την, εν όλω ή εν μέρει, διατήρηση του περιεχομένου του ιστότοπου, το οποίο μπορεί, να τροποποιηθεί, επικαιροποιηθεί, ή διαγραφεί ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβη σχετίζεται  με την χρήση του ιστότοπου και την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλους ιστοτόπους, μέσω συνδέσμων, αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυνση του επισκέπτη. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ιστοτόπους τρίτων, ούτε εγγυάται την ασφάλειά τους, ούτε την προσβασιμότητα του επισκέπτη σε αυτούς. Η ύπαρξη συνδέσμου ιστότοπου τρίτου στον ιστότοπο της εταιρείας, δεν συνεπάγεται την έγκριση του περιεχομένου του ιστότοπου αυτού από την εταιρεία.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από επιστημονική ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης του, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του ιστότοπου.

3 . Νομοθεσία

Η χρήση του ιστοτόπου της εταιρείας γίνεται μόνο με την αποδοχή των ανωτέρω όρων χρήσης, οι οποίοι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Η αποδοχή των ανωτέρω όρων εκ μέρους των χρηστών του ιστότοπου τεκμαίρεται από την εξακολούθηση της χρήσης του.

4. Επέκταση των όρων χρήσης

Οι όροι χρήσης του παρόντος ιστοτόπου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες, στα ενημερωτικά δελτία και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου η εταιρεία  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.