ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Αρχική | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας μας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1 . Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας, με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στη Αθήνα, Ιερά Οδός αρ. 96-104, ΤΚ 10447, με ΑΦΜ 094043269 και αρ. ΓΕΜΗ 000285301000 (εφεξής η «Εταιρεία»). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3499200 , email: contact@petropoulos.com

2 . Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αυτόβουλη καταχώριση των στοιχείων του χρήστη στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται την συναίνεσή του για την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που καταχωρεί από τον ανωτέρω υπεύθυνο επεξεργασίας – «Εταιρεία» με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

3 . Φύση προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία

Α. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκευτούν αυτόματα, προς τον σκοπό της ομαλής λειτουργίας της περιήγησής σας, διευκόλυνση των μελλοντικών σας περιηγήσεων, και δημιουργία  ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως λ.χ. στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και την ομαλή ή μη λειτουργία του  (λ.χ. μηνύματα σφαλμάτων, αδυναμία πρόσβασης σε συνδέσμους, αδυναμία πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό κλπ), την ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τους όρους των αναζητήσεών σας, τα ονόματα των αρχεία τα οποία λάβατε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας (download), τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων αποκτήσατε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω της ιστοσελίδας καθώς και η διεύθυνση IP σας, για λόγους προστασίας από καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας (π.χ. spamming).

Β. Περαιτέρω, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, όπως λ.χ. διαγωνισμών, ερευνών ή προς τον σκοπό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα, όπως λ.χ. το ονοματεπώνυμό σας, τηλέφωνο ή/και email επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, ΑΦΜ κ.ο.κ. ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης ενέργειας (συμμετοχής σε διαγωνισμό, συμμετοχή σε έρευνα, ηλεκτρονική επικοινωνία, σύναψη σύμβασης κ.ο.κ). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα περισσότερα από όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ενέργειας και σε καμία περίπτωση δεν σας ζητηθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Η χορήγηση των προσωπικών δεδομένων που θα σας ζητηθούν είναι στην απόλυτη διακριτική σας ευχέρεια, παρά ταύτα, τυχόν μη χορήγησή τους είναι πιθανόν να οδηγεί σε αδυναμία ολοκλήρωσης της ενέργειας για την οποία ζητήθηκαν.

4 . Σκοπός της Επεξεργασίας

Α. Σκοποί της ανωτέρω αυτόματης αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η ομαλή και τεχνικά ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, η συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων και η βελτίωση της περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Προκειμένου να προσαρμόσουμε  το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των πελατών μας χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες επαναστόχευσης Google Ads και Facebook pixel. Με τις τεχνολογίες αυτές είναι δυνατή η προσαρμογή των διαφημίσεων που προβάλλονται προς εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω των ιστοσελίδων τρίτων φορέων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας, με βάση τις προηγούμενες αναζητήσεις και ενέργειές σας στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, προκειμένου να συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας  χρησιμοποιούμε την τεχνολογία παρακολούθησης Google Analytics.

Κατά την συλλογή των απαιτούμενων για την λειτουργία των ανωτέρω τεχνολογιών δεδομένων,  χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά Cookies, τα οποία συλλέγουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία και είναι ανώνυμα  καθώς δεν συνδέουμε αυτά με το ονοματεπώνυμό σας ακόμα και αν μας το έχετε γνωρίσει από άλλη αιτία.

Οι ανωτέρω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν της συναίνεσής σας (Opt-Ιn), την οποία δηλώνετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί («Συμφωνώ») κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Αν πατήσετε το κουμπί «Διαφωνώ» ή αν κλείσετε το σχετικό παράθυρο, τα αντίστοιχα cookies δεν πρόκειται να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας. Κατόπιν της τυχόν συμφωνίας σας, αυτή καταχωρείται  αυτόματα σε cookie το οποίο αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, ώστε να μην απαιτείται η συμφωνία σας κάθε επόμενη φορά που θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η χρονική διάρκεια της συναίνεσής σας (ή της διαφωνίας σας) είναι έξι μήνες. Κατόπιν της παρόδου του χρονικού αυτού διαστήματος θα κληθείτε και πάλι, με τον ίδιο τρόπο που κληθήκατε και αρχικά, να παρέχετε την συναίνεσή σας για την λειτουργία των ανωτέρω τεχνολογιών.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας (Opt-Out) για την χρήση των Google Analytics και Google Ads, αποτρέποντας την λειτουργία τους για συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης (browser) χρησιμοποιώντας τους κάτωθι συνδέσμους, αντίστοιχα :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για την χρήση του Facebook Pixel σε σχέση με τα δεδομένα που διαβιβάζονται από την χρήση της ιστοσελίδας μας  μπορείτε να κάνετε τούτο μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εδώ μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες (https://www.facebook.com/help/568137493302217)
Γενικότερα, έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιείτε την χρήση cookies τρίτων στην παρακάτω ιστοσελίδα :
https://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices

Β. Σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ενδεχομένως να σας ζητηθεί να μας παρέχετε οι ίδιοι, είναι η συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, έρευνες, ηλεκτρονική επικοινωνία ή σύναψη συμβάσεων, πάντοτε κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας σχετικά  με την αιτία που σας ζητούνται τα προσωπικά αυτά δεδομένα και ελεύθερης συναίνεσής σας για την συμμετοχή σας στην αντίστοιχη ενέργεια.

5 .  Αποδέκτες των Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι :

  1. Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως αποδέκτες μπορεί να είναι οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές και δικαστικές αρχές
  2. Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία αποδέκτες είναι η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας.
  3. Αποδέκτης επίσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για το οποίο μας έχετε παρέχει ρητά την συναίνεσή σας, ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή όταν απαιτείται από έκτακτες περιστάσεις, με σκοπό την προστασία σας.
  4. Περαιτέρω, μέσω των συνδέσμων της ιστοσελίδας μας, είναι πιθανόν να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων ή να συνδεθείτε σε κοινωνικά δίκτυα, όπως λ.χ. Facebook, Google κ.ο.κ.. Στις περιπτώσεις αυτές διαβιβάζονται προς τους φορείς που διαχειρίζονται τις ιστοσελίδες ή τα κοινωνικά δίκτυα μόνο τα απαιτούμενα δεδομένα που πληροφορούν για την μετάβαση/σύνδεσή σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

6 . Εκτελούντες την Επεξεργασία

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται από την Επιχείρηση μας σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, συνδέονται με την Εταιρεία με σύμβαση, έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται στον νόμο και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

7 . Ασφάλεια επεξεργασίας

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για τον σκοπό αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την πρόσβαση σε αυτά προσώπων μη δικαιούμενων προς τούτο.

8 . Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκπληρώσουμε τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς μας. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού προβαίνουμε σε διαγραφή τους.

9 . Δικαίωμα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα: 

(α) πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ) : Η δυνατότητα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο αυτών,

 β) διόρθωσής τους (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ): Το δικαίωμα να προβείτε σε ενημέρωση και διόρθωση ενδεχόμενων λαθών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα,

γ) διαγραφής τους (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ):Το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας από την Εταιρεία μας. Κατ’ εξαίρεση μπορούμε να αρνηθούμε τη διαγραφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) περιορισμού της επεξεργασίας τους (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ): Το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας,

ε) δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ): Το δικαίωμα να λαμβάνετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σχετικά με εσάς.

στ) εναντίωσής σας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας ,στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων , η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ)του Κανονισμού (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ).

Περαιτέρω, σε περίπτωση που η επεξεργασία γίνεται κατόπιν συναίνεσής σας, έχετε, ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να άρετε αυτήν. Η άρση της συναίνεσης λειτουργεί μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά.

Τέλος, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).Για τυχόν άσκηση των ανωτέρω περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας κ. Απόστολο Βλάχο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στον εταιρικό μας διαδικτυακό τόπο https://www.petropoulos.com, στο email shell-lubricants@prostasiadedomenon.gr ή  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 211 11 33 583.

10 . Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) με σύνδεση προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

11 . Ανήλικοι

Η Εταιρεία περιορίζει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους. Περαιτέρω, πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ τηρεί πολιτική χρήσης cookies με σκοπό να καταστήσει λειτουργική και εύχρηστη την ιστοσελίδα της, πάντοτε όμως με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών αυτής.

Ακολούθως σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό των cookies, πώς χρησιμοποιούμε αυτά και πως μπορείτε  να απενεργοποιήσετε αυτά εάν το επιθυμείτε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι πληροφορίες σε μορφή μικρών αρχείων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, αποθηκεύονται αυτόματα σε προκαθορισμένο φάκελο του υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν cookies και χρησιμεύουν στο να διακρίνουν μοναδικά τον υπολογιστή σας στον διακομιστή και να συλλέγουν γενικής φύσεως πληροφορίες για την σύνδεσή σας.

Ορισμένα cookies αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχετε ανοιχτό το πρόγραμμα περιήγησής σας (Browser) και απαλείφονται μόλις κλείσετε αυτό (προσωρινά – session cookies), ενώ άλλα παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και ενεργοποιούνται στις μελλοντικές επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα που αφορούν (μόνιμα – persistent cookies).

Υπάρχουν cookies των οποίων η αποθήκευση γίνεται αυτομάτως κατά την επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα, χωρίς νομικά να απαιτείται η ιδιαίτερη συναίνεσή σας προς τούτο, επειδή αυτά θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Επίσης, δεν απαιτείται νομικά η ιδιαίτερη συναίνεσή σας για την αποθήκευση cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την παροχή υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε  ζητήσει ο ίδιος.

Ενδεικτικές κατηγορίες που εμπίπτουν στα ανωτέρω είναι όσα είναι απαραίτητα:

  • για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης, όπως το «καλάθι αγορών»
  • για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση
  • για την ασφάλεια του χρήστη
  • για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου
  • για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων

Περαιτέρω, υπάρχουν και τα cookies τρίτων προσώπων (third party cookies) τα οποία χρησιμεύουν στην ανίχνευση των προτιμήσεων του χρήστη, ώστε μελλοντικά, οι διαφημίσεις που θα απευθυνθούν προς τον χρήστη αυτόν να είναι στοχευμένες προς τις ιδιαίτερές του ανάγκες και απαιτήσεις, όπως και cookies τα οποία χρησιμεύουν στην στατιστική ανάλυση των προτιμήσεων των χρηστών. Για την χρήση αυτών των cookies θα πρέπει να παρέχεται πάντοτε η ιδιαίτερη συναίνεση του χρήστη, ο οποίος θα μπορεί επίσης, ακόμα και αν αρχικά παρέχει την συναίνεσή του για την χρήση τους, να μπορεί να τα απενεργοποιήσει αργότερα

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί, ανάλογα  με την χρήση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα cookies.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies που αποθηκεύονται αυτόματα, εφόσον είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία της και για την παροχή των υπηρεσιών που οι ίδιοι ζητάτε.

Όσον αφορά τα third parties tracking cookies (ιχνηλάτες) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας, για την εγκατάσταση των οποίων θα πρέπει να παρέχετε την συναίνεσή σας, αυτά είναι τα εξής :

A.       Google analytics (τα δεδομένα μεταβιβάζονται προς την Google Inc)

B.      Facebook pixel (τα δεδομένα μεταβιβάζονται προς την Facebook  Inc)

Γ.       Google ads (τα δεδομένα μεταβιβάζονται προς την Google Inc)

Προκειμένου να προσαρμόσουμε  το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των πελατών μας χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες επαναστόχευσης Google Ads και Facebook pixel. Με τις τεχνολογίες αυτές είναι δυνατή η προσαρμογή των διαφημίσεων που προβάλλονται προς εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω των ιστοσελίδων τρίτων φορέων, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες σας, με βάση τις προηγούμενες αναζητήσεις και ενέργειές σας στην ιστοσελίδα μας.

Επίσης, προκειμένου να συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία, για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας  χρησιμοποιούμε την τεχνολογία παρακολούθησης Google Analytics.

Κατά την συλλογή των απαιτούμενων για την λειτουργία των ανωτέρω τεχνολογιών δεδομένων,  χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά Cookies, τα οποία συλλέγουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία και είναι ανώνυμα, καθώς δεν συνδέουμε αυτά με το ονοματεπώνυμό σας ακόμα και αν μας το έχετε γνωρίσει από άλλη αιτία.

Οι ανωτέρω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν της συναίνεσής σας (Opt-Ιn), την οποία δηλώνετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί («Συμφωνώ») κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας. Αν πατήσετε το κουμπί «Διαφωνώ» ή αν κλείσετε το σχετικό παράθυρο, τα αντίστοιχα cookies δεν πρόκειται να αποθηκευθούν στον πολογιστή σας. Κατόπιν της τυχόν συμφωνίας σας, αυτή καταχωρείται  αυτόματα σε cookie το οποίο αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, ώστε να μην απαιτείται η συμφωνία σας κάθε επόμενη φορά που θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Η χρονική διάρκεια της συναίνεσής σας (ή της διαφωνίας σας) είναι έξι μήνες. Κατόπιν της παρόδου του χρονικού αυτού διαστήματος θα κληθείτε και πάλι, με τον ίδιο τρόπο που κληθήκατε και αρχικά, να παρέχετε την συναίνεσή σας για την λειτουργία των ανωτέρω τεχνολογιών.

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας (Opt-Out) για την χρήση των Google Analytics και Google Ads, αποτρέποντας την λειτουργία τους για συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης (browser) χρησιμοποιώντας τους κάτωθι συνδέσμους, αντίστοιχα :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://adssettings.google.com/
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για την χρήση του Facebook Pixel σε σχέση με τα δεδομένα που διαβιβάζονται από την χρήση της ιστοσελίδας μας  μπορείτε να κάνετε τούτο μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εδώ μπορείτε να βρείτε τις σχετικές οδηγίες (https://www.facebook.com/help/568137493302217)

Γενικότερα, έχετε την δυνατότητα να απενεργοποιείτε την χρήση cookies τρίτων στην παρακάτω ιστοσελίδα :
https://www.onlinechoices.com/gr/your-choices

Η μη παροχή της συγκατάθεσής σας για τη χρήση των ανωτέρω ιχνηλατών δεν  οδηγεί σε αποκλεισμό από την πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε κανονικά και χωρίς την αποδοχή τους.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας είναι πιθανόν, εάν πατήσετε σε link τρίτων ιστοσελίδων το περιεχόμενο των οποίων συνδέεται ή φιλοξενείται από την ιστοσελίδα μας, να αποθηκευθούν στον υπολογιστή σας μόνιμα ή προσωρινά cookies των ιστοσελίδων αυτών. Τα συγκεκριμένα cookies δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ιστοσελίδα μας και η διαχείρισή τους εξαρτάται από την πολιτική διαχείρισης cookies των ιστοσελίδων αυτών.

Αποδέχεστε την χρήση cookies και αν όχι πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά;

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας λαμβάνετε γνώση ότι η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και με την περιήγηση σας σε αυτήν θεωρείται ότι κατ’ αρχήν αποδέχεστε την χρήση αυτών, με την περιγραφόμενη στο παρόν πολιτική. Εφόσον επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την χρήση cookies εν γένει (η οποία είναι κατ’ αρχήν ενεργοποιημένη στους περιηγητές) μπορείτε να το κάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες των παρακάτω link, αναλόγως του προγράμματος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε :

Ρυθμίσεις των cookies για το Internet Explorer
Ρυθμίσεις των cookies για το Firefox
Ρυθμίσεις των cookies για το Google Chrome
Ρυθμίσεις των cookies για το Safari
Ρυθμίσεις των cookies για το Opera

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η γενική απενεργοποίηση των cookies είναι πιθανόν να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή αδυναμία πρόσβασης ορισμένων τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.