Posted on Leave a comment

Συντήρηση υγρών κοπής

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΗΣ

Η συντήρηση υγρών κοπής έχει μεγάλη σημασία σε ένα χώρο κατεργασιών, ιδιαίτερα όταν ένα μηχάνημα πρόκειται να παραμείνει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν εφαρμοστεί σωστά, θα μας προστατέψει κατά τη στιγμή της επανεκκίνησης από αυξημένα κόστη επαναφοράς της φυσιολογικής λειτουργίας του συστήματος και τυχόν φθορές.
Στην ιδανική περίπτωση λοιπόν, κατά την έναρξη της περιόδου αδράνειας, το όλο σύστημα θα πρέπει να καθαριστεί πλήρως με κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού και να αφεθεί να στεγνώσει. Τυχόν συνδεδεμένα τεμάχια πρέπει να αφαιρεθούν, το μηχάνημα και τα εργαλεία να σκουπιστούν και μετά να επικαλυφθούν με κάποιο ειδικό προϊόν προστασίας έναντι της υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εάν τα παραπάνω δεν είναι δυνατά, τότε οι τεχνικοί της Rocol συνιστούν τα ακόλουθα μέτρα:

 • Απομακρύνουμε το επιμολυσμένο λάδι (tramp oil) από το μηχάνημα. Το επιμολυσμένο λάδι είναι πηγή τροφής για βακτήρια· μεγάλες ποσότητές του στην επιφάνεια του κοπτικού υγρού θα περιορίσουν την παροχή οξυγόνου στο υγρό, πράγμα που θα προωθήσει την ανάπτυξη αναερόβιων βακτηρίων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. Πριν την απομάκρυνση του tramp oil, ίσως χρειαστεί να αφήσουμε το μηχάνημα ακινητοποιημένο για λίγες ώρες, για να επιτρέψουμε στο λάδι να επιστρέψει όσο γίνεται περισσότερο στη δεξαμενή.
 • Αυξάνουμε το ποσοστό κοπτικού υγρού στη δεξαμενή. Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο κοπτικό υγρό μέσα στο διάλυμα, ιδανικά χρησιμοποιώντας αναμίκτη υγρών. Σαν γενικός κανόνας, συνιστάται η αύξηση της αναλογίας κατά τουλάχιστον 40-50% πάνω από την αναλογία που είχε το κοπτικό υγρό στο φρέσκο γέμισμα το. Π.χ. 5% φρέσκο ​​γέμισμα + 40% = 7% στη δεξαμενή.
 • Κατά την συμπλήρωση του κοπτικού υγρου, τοποθετούμε μια δόση ενός μικροβιοκτόνου προσθέτου, όπως το ROCOL ULTRAGUARD® BX 2000. H αναλογία προσθήκης του είναι 2000: 1 π.χ. ένα διάλυμα 300lt θα απαιτούσε προσθήκη 150 ml. Φροντίζουμε να κυκλοφορήσουμε το υγρό για να αναμειχθεί το μικροβιοκτόνο. (Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα σε περίπτωση που τα μηχανήματα παραμένουν σε αδράνεια).
 • Όπου είναι δυνατόν, κυκλοφορούμε το υγρό για μία ώρα κάθε μέρα. Η κυκλοφορία του υγρού μειώνει τις επιπτώσεις της στασιμότητάς του, επιτρέπει την παρουσία οξυγόνου και περιορίζει την ανάπτυξη βακτηρίων. Κατά τη διαδικασία αυτή, είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε όλες τις αντλίες.
 • Όπου είναι δυνατόν, τοποθετούμε σωληνώσεις αέρα στο διάλυμα για να οξυγονώσουμε το υγρό.

Τα παραπάνω μέτρα βέβαια, προϋποθέτουν ότι οι δεξαμενές δεν είναι ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Εάν οι δεξαμενές ήδη απαιτούν καθαρισμό, χρησιμοποιούμε το ειδικό προϊόν καθαρισμού, ακολουθούμε την τυπική διαδικασία καθαρισμού και αφήνουμε τη δεξαμενή στεγνή μέχρι την επαναλειτουργία του μηχανήματος.

Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης εκτέλεση της διαδικασίας καθαρισμού, τότε μπορεί να γίνει μία έκπλυση με μεγαλύτερη αναλογία του καθαριστικού προϊόντος (50:1) ακολουθούμενη από αφαίρεση του παλαιού υγρού.

Κατά την επιστροφή στην παραγωγή, τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα φρέσκα διαλύματα θα πρέπει να τροφοδοτούνται με τα σχετικά πρόσθετα όπως τα ROCOL ULTRAGUARD® BX 2000 (μικροβιοκτόνο) και ULTRAGUARD® FX (μυκητοκτόνο).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για τις διεργασίες καθαρισμού και προστασίας, πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του χρήστη. Μερικά ενδεικτικά χαρακτηριστικά τους μπορεί να είναι:

 • Ευελιξία χρήσης με πολλούς τύπους υγρών κοπής
 • Δυνατότητα χρήσης χωρίς διακοπή της παραγωγής (για το καθαριστικό προϊόν)
 • Οικονομικότητα στη χρήση (ποσοστό αραίωσης), χωρίς βέβαια να χάνεται η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή που προορίζεται.
 • Περιορισμός παρενεργειών. Π.χ. το προστατευτικό έναντι υγρασίας πρέπει να αφήνει όσο γίνεται πιο στεγνό φιλμ, ώστε να μην προσελκύει σκόνη.
 • Ευκολία στην τοποθέτηση, αλλά και στην αφαίρεση. (Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το προστατευτικό έναντι υγρασίας ROCOL MOISTURE GUARD® SPRAY διατίθεται και σε πράσινο χρώμα, για ευκολία εντοπισμού των σημείων που πρέπει να καθαριστούν και για ευκολία απομάκρυνσης του προϊόντος όταν χρειαστεί).

Όπως βέβαια είπαμε και στην αρχή, εάν είναι γνωστό ότι ένα μηχάνημα πρόκειται να παραμείνει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ιδανικά πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία καθαρισμού, στεγνώματος και επιφανειακής προστασίας, όπου αρκεί η χρήση δύο προϊόντων: ένα προϊόν καθαρισμού – όπως το Rocol ULTRAGUARD® SC System Cleaner –  και ένα προϊόν προστασίας έναντι υγρασίας – όπως το ROCOL MOISTURE GUARD® SPRAY.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ

Αυτές οι απλές διαδικασίες θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, διατηρώντας

 • το ίδιο το υγρό κοπής σε υγιή κατάσταση,
 • την απόδοση του υγρού κοπής σε υψηλά επίπεδα,
 • ολόκληρο το σύστημα αποδοτικό και προστατευμένο από φθορά, διάβρωση και ανεπιθύμητα κατάλοιπα,
 • το περιβάλλον εργασίας πιο υγιές,
 • την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγής.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ…. ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ►