BLOG
Πόσο φιλικό είναι το υγρό κοπής σας?

Όπως γνωρίζουμε όλα τα υγρά κοπής έχουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τη δυνατότητα να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στους χειριστές μηχανημάτων. Αυτοί οι κίνδυνοι προέρχονται από την επαφή με τα υγρά αυτά κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, όπως

 • άγγιγμα εξαρτημάτων και εργαλείων
 • πιτσίλισμα από το υγρό
 • σωματίδια (νέφος) από το εξατμιζόμενο υγρό, που επικάθεται στο δέρμα,
 • εισπνοή του νέφους.

Συχνά, συναντούμε στα υγρά αυτά ουσίες που ερεθίζουν το δέρμα ή βιοκτόνα που απελευθερώνουν χημικά όπως φορμαλδεΰδη. Αναλόγως με τη σύστασή του, το υγρό φέρει και τις σχετικές σημάνσεις επικινδυνότητας.

Επομένως, ένα φιλικό προς το χειριστή υγρό κοπής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη σύσταση, έτσι ώστε να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις τις κατεργασίας και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα να προσφέρει ασφάλεια στο χειριστή. Συγχρόνως, οι καθημερινές πρακτικές χειρισμού και συντήρησης του υγρού, θα βοηθήσουν στη διατήρησή του στη βέλτιστη κατάσταση.

Το περιβάλλον της κατεργασίας

Λόγω της φύσης των υγρών κατεργασίας μετάλλων και του περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιούνται, μια συγκεκριμένη ποσότητα μικροβιολογικής ανάπτυξης είναι αναπόφευκτη. Οι πηγές μικροβιολογικής μόλυνσης περιλαμβάνουν:

 • το νερό που χρησιμοποιείται σε ανάμιξη με το υγρό κοπής,
 • τα εξαρτήματα που εισέρχονται στο μηχάνημα,
 • τον αέρα γύρω από το μηχάνημα,
 • τα χέρια του χειριστή,
 • λάσπη και κατάλοιπα στη δεξαμενή και σε διάφορα σημεία του συστήματος,
 • ακόμη και «ξένες» επιμολύνσεις (πράγματα όπως αποτσίγαρα, υπολείμματα τροφίμων, και άλλα απόβλητα).

Επομένως, το ερώτημα δεν είναι το πώς θα έχουμε ένα σύστημα χωρίς μικροβιολογική ανάπτυξη (ή ανάπτυξη κάτω από κάποιο αυθαίρετο επίπεδο), αλλά μάλλον το πώς θα ελέγξουμε τη μικροβιολογική ανάπτυξη, έτσι ώστε να παραμένει σε επίπεδα που δεν δημιουργούν πρόβλημα.

Οι απλές καθημερινές πρακτικές

Οι καθημερινές μας συνήθειες είναι αυτές που θα βελτιώσουν κατά πολύ το περιβάλλον εργασίας και του κινδύνους.

 • Διατηρούμε τα μηχανήματα καθαρά, έτσι ώστε να μειώνεται η συσσώρευση γρεζιών και λάσπης στις μηχανές, καθώς αυτά τα υλικά είναι μια σημαντική πηγή βιολογικής μόλυνσης.
 • Προστατεύουμε τη δεξαμενή από οποιαδήποτε ανθρώπινα απόβλητα, καθώς αυτά αποτελούν πηγή τροφής  για μικροοργανισμούς.
 • Απομακρύνουμε όσο μπορούμε το επιμολυσμένο λάδι (tramp oil), καθώς αυτό αποτελεί πηγή τροφής για βακτήρια.
 • Διατηρούμε το συνιστώμενο ποσοστό αραίωσης. Το υψηλό ποσοστό γενικά βοηθά στην αύξηση της ζωής του διαλύματος, αλλά αυξάνει φυσικά και το κόστος, επομένως αναζητούμε ένα υγρό κοπής που θα είναι βιοσταθερό ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Αυτό που πρέπει επίσης να προσέχουμε, είναι να μην έχουμε έντονες μεταβολές μεταξύ υψηλών και χαμηλών ποσοστών αραίωσης.
 • Κρατάμε τη στάθμη της δεξαμενής στο επιθυμητό επίπεδο και συμπληρώνουμε συχνά. Μεγάλη σημασία έχει η τήρηση της ενδεδειγμένης διαδικασίας προετοιμασίας του διαλύματος που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συμπλήρωση της δεξαμενής.
 • Χρησιμοποιούμε την καλύτερη δυνατή πηγή νερού, καθώς το νερό μπορεί να είναι σημαντική πηγή βακτηριακών και μυκητιακών επιμολύνσεων και τα μεταλλικά στοιχεία μέσα σε αυτό τείνουν να τροφοδοτούν βακτήρια.

Η σύσταση του υγρού κοπής

Τα φιλικά προς το χειριστή υγρά κοπής πρέπει να είναι ικανά να αντιστέκονται στη βακτηριακή υποβάθμιση χωρίς τη χρήση βιοκτόνων ουσιών. Ένα καλό υγρό κοπής φιλικό προς τον χειριστή θα είναι βιοσταθερό και δεν απαιτεί κανονικά την προσθήκη βιοκτόνου στη δεξαμενή.

Η σειρά υγρών κοπής ROCOL ULTRACUT® EVO έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να είναι από τα πλέον φιλικά προς τον χειριστή υγρά κοπής και να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρόκειται για υπέρ-συμπυκνωμένα, βιοσταθερά υγρά, χωρίς βιοκτόνα

Λόγω του πολύ οικονομικού ποσοστού αραίωσης που προσφέρουν, ελαχιστοποιείται η συγκέντρωση οποιουδήποτε υγρού που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του χειριστή κατά τη λειτουργία ή τον καθαρισμό.

Η σειρά ROCOL ULTRACUT® περιλαμβάνει και άλλα προϊόντα, για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών, όπως περιπτώσεις μεγάλης σκληρότητας νερού ή περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση βιοκτόνων προσθέτων. Και σε αυτά τα προϊόντα η προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών αποσκοπεί στο να συνδυάσει τη βέλτιστη απόδοση με την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη.

Το πρόγραμμα συντήρησης

Η χρήση του κατάλληλου υγρού πρέπει να συνδυαστεί και με τη θέσπιση ενός τακτικού προγράμματος συντήρησης, όπου θα ελέγχεται το pH, το ποσοστό αραίωσης, τα επίπεδα επιμόλυνσης κ.λπ. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι το υγρό παραμένει σε καλή κατάσταση και λειτουργεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες παραμέτρους του κατασκευαστή.

Παρόλα αυτά, επειδή, όπως προαναφέραμε, η επιμόλυνση είναι πρακτικά αναπόφευκτη, για να διασφαλιστούν περαιτέρω οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ακόμη και το καλύτερα συντηρημένο σύστημα θα χρειαστεί, σε κάποιο χρονικό σημείο, καθαρισμό.

Κατ’ αρχάς, όταν έχει αναγνωριστεί ότι το υγρό κοπής φθάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το σύστημα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πλήρως. Η απλή άντληση του παλαιού διαλύματος και αναπλήρωση με νέο δεν αποτελεί οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση.

Ακόμη όμως και όταν η κατάσταση του υγρού κοπής φαίνεται καλή, χωρίς εμφανή συμπτώματα υποβάθμισης, η καλή εργασιακή πρακτική υπαγορεύει ότι τα συστήματα κοπτικών υγρών επωφελούνται από την ετήσια συντήρηση, που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μη προγραμματισμένων διακοπών και εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους χειριστές. Η διαδικασία καθαρισμού έχει συγκεκριμένα βήματα και απαιτεί τη χρήση ενός προϊόντος καθαρισμού, όπως το ROCOL ULTRAGUARD® SC System Cleaner..

Επίσης, εάν το σύστημα πρόκειται να μείνει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μετά τον καθαρισμό τα συνδεδεμένα τεμάχια πρέπει να αφαιρεθούν, το μηχάνημα και τα εργαλεία να σκουπιστούν και να επικαλυφθούν με κάποιο ειδικό προϊόν προστασίας έναντι της υγρασίας, όπως το ROCOL MOISTURE GUARD® CLEAR SPRAY ή το ROCOL MOISTURE GUARD® GREEN SPRAY

Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εύκολα εφικτή, τότε πριν από τη θέση του συστήματος σε αδράνεια εκτελούμε συγκεκριμένα εναλλακτικά βήματα, όπως

 • Απομακρύνουμε το επιμολυσμένο λάδι (tramp oil) από το μηχάνημα.
 • Αυξάνουμε το ποσοστό κοπτικού υγρού στη δεξαμενή.
 • Κατά την συμπλήρωση του κοπτικού υγρού, τοποθετούμε μια δόση ενός μικροβιοκτόνου προσθέτου, όπως το ROCOLULTRAGUARD® BX 2000
 • Όπου είναι δυνατόν, κυκλοφορούμε το υγρό για μία ώρα κάθε μέρα.

Κατά την επιστροφή στην παραγωγή, τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα φρέσκα διαλύματα θα πρέπει να τροφοδοτούνται με τα σχετικά πρόσθετα όπως τα ROCOL ULTRAGUARD® BX 2000 (μικροβιοκτόνο) ULTRAGUARD® FX( (μυκητοκτόνο).