Αεροπορικοί κινητήρες
AEROSHELL OIL W 100 PLUS

Νέα μονότυπα λιπαντικά, που συνδυάζουν την απόδοση που συναντάμε στα μονότυπα λιπαντικά τύπου ashless dispersant AeroShell Oil W100 και τα πρόσθετα έναντι φθοράς και διάβρωσης του πολύτυπου λιπαντικού AeroShell Oil W15W-50.
Τα λιπαντικά αυτά χρησιμοποιούνται από πιλότους που προτιμούν ένα μονότυπο λιπαντικό, αλλά επιθυμούν επίσης την επιπλέον προστασία και απόδοση από το πακέτο προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά (που συμπεριλαμβάνουν ένα πρόσθετο αντίστοιχο του Lycoming LW 16702) λειτουργούν ως προστατευτικό φράγμα, για να αποτρέψουν την αργή υποβάθμιση των κρίσιμων εξαρτημάτων από τη σκουριά ή τη φθορά, ειδικά όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε αδράνεια.

Συσκευασίες

1qt

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδιαγραφές - συστάσεις
SAE 1899 Grade 50
Εγκρίσεις Κατασκευαστών
Textron Lycoming: 301F / Service Bulletins 446E and 471B / Service Instruction 1409C Continental Aerospace Technologies :SIL 99-2 FAA: AMOC to Airworthiness Directive 80-04-03 R2 p.1b
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Ευχαριστουμε για το ενδιαφερον σας