Αεροπορικοί κινητήρες
AEROSHELL OIL W 15W-50

Το AeroShell Oil W 15W-50 είναι ένα μοναδικό μείγμα ορυκτελαίων υψηλής ποιότητας και πάνω από 50% συνθετικών βασικών ελαίων, καθώς και το σύστημα διασκορπιστικών προσθέτων χωρίς τέφρα AeroShell Oil W. Το συνθετικό βασικό έλαιο παρέχει καλύτερη άντληση και προστασία σε χαμηλές θερμοκρασίες από τα μονότυπα λιπαντικά. Επιπλέον, το μείγμα συνθετικών και ορυκτών βασικών ελαίων παρέχει απόδοση υψηλής θερμοκρασίας ανώτερη από άλλα εγκεκριμένα λιπαντικά, ενώ η παρουσία ορυκτελαίου βοηθά στη διασπορά των παραπροϊόντων μολύβδου της καύσης.
Το σύστημα προσθέτων κατά της φθοράς παρέχει εξαιρετική προστασία σε κρίσιμους εκκεντροφόρους άξονες και άλλα εξαρτήματα υψηλής φθοράς. Το πακέτο αντιδιαβρωτικών προσθέτων βοηθά στην προστασία κινητήρων χαμηλής χρήσης ή/και σε κλίματα υψηλής υγρασίας από τη διάβρωση κρίσιμων εξαρτημάτων του κινητήρα.
Το AeroShell Oil W 15W-50 λειτουργεί ως λάδι όλων των εποχών, δεν χρειάζονται εποχιακές αλλαγές. Βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης λαδιού έως και 50% και την κατανάλωση καυσίμου έως και 5% σε σχέση με τα μονότυπα λιπαντικά.

Συσκευασίες

1qt
55ugl

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδιαγραφές - συστάσεις
SAE J1899, French DCSEA XO-162/a3, Joint Service Designation OMD-162
Εγκρίσεις Κατασκευαστών
Textron Lycoming 301F / Service Bulletins 446E & 471B / Service Instruction 1409C, Continental MHS 24B / SIL 99-2, Pratt & Whitney Service Bulletin 1183, FAA AMOC to Airworthiness Directive 80-04-03 R2 p.1b
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Ευχαριστουμε για το ενδιαφερον σας