Αεροπορικοί κινητήρες
AEROSHELL TURBINE OIL 750

Το AeroShell Turbine Oil 750 είναι ένα συνθετικό λιπαντικό εστέρα ιξώδους 7,5 mm2/s, που περιέχει παχυντή και πρόσθετα που παρέχουν εξαιρετική αντοχή στο φορτίο, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα.
Το AeroShell Turbine Oil 750 αναπτύχθηκε για να πληροί τις απαιτήσεις του DERD 2487 (τώρα DEF STAN 91-098) και να παρέχει υψηλό επίπεδο λίπανσης σε βρετανικούς αεριοστρόβιλους, ιδιαίτερα σε κινητήρες turbo-prop όπου απαιτείται λάδι με υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου για το κιβώτιο μείωσης της προπέλας.
Το AeroShell Turbine Oil 750 είναι επίσης εγκεκριμένο από τις ρωσικές αρχές ως ανάλογο του MN-7.5u και για εκείνες τις ρωσικές εφαρμογές στροβιλοκινητήρα που απαιτούν τη χρήση μειγμάτων ορυκτελαίων στροβίλων και ελαίου εμβολοφόρου κινητήρα αεροσκαφών.
Το AeroShell Turbine Oil 750 περιέχει ένα συνθετικό εστερικό λάδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επαφή με ασύμβατα υλικά στεγανοποίησης και επηρεάζει επίσης ορισμένα χρώματα και πλαστικά.

Συσκευασίες

1qt
20lt

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδιαγραφές - συστάσεις
British: Approved DEF STAN 91-098 (replaces DERD 2487) French: Equivalent to AIR 3517/A Russian: Analogue to TU 38.1011722-85 Grade MN-7.5u NATO Code: O-149 (equivalent O-159) Joint Service Designation: OX-38
Εγκρίσεις Κατασκευαστών
Honeywell: Auxiliary Power Units (some models) Pratt & Whitney Canada: PT6 (some models) BMW-Rolls-Royce: Dart, Tyne, Avon (some early models only), Gnome, Pegasus, Palouste, Nimbus, Proteus, Orpheus, Olympus 200 and 300 Sikorsky: S-61N transmissions Soloviev: D30 engine Safran Helicopter Engines (formerly Turbomeca): Turmo. Approved with restrictions*: Arriel, Artouste, Astazou, Bastan, Malika
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Ευχαριστουμε για το ενδιαφερον σας