Ναυτικοί κινητήρες
ARGINA S4 40

Προηγμένο λιπαντικό TBN 40, SAE 40 για μεσόστροφους πετρελαιοκινητήρες με καύσιμο HSFO και σε συνθήκες υψηλής καταπόνησης (stress) του λιπαντικού.
Προσφέρει εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση και άριστη διατήρηση του αποθέματος αλκαλικότητας (TBN), μειώνοντας έτσι την ανάγκη συμπλήρωσης φρέσκου λιπαντικού (sweetening).
Διαθέτει εξαιρετικές απορρυπαντικές ιδιότητες, διατηρώντας καθαρά από κατάλοιπα τον στροφαλοθάλαμο, τις βαλβίδες και τα έμβολα, ιδιαίτερα στις κρίσιμες περιοχές όπως το εσωτερικό της κεφαλής του εμβόλου (piston undercrown). Ταυτόχρονα διαθέτει χαμηλή διασκορπιστική ικανότητα, διευκολύνοντας το διαχωρισμό καταλοίπων και νερού στους διαχωριστήρες.
Κατάλληλο για χρήση και στους μειωτήρες των ναυτικών κινητήρων και άλλες εφαρμογές στο πλοίο.

Συσκευασίες

209 lt
Χύμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Ευχαριστουμε για το ενδιαφερον σας