Υδραυλικά συστήματα
TELLUS S2 MA 46

Υδραυλικό λάδι με απορρυπαντικά πρόσθετα, για χρήση εκεί όπου προτιμώνται υδατοδιαλυτά λιπαντικά και λιπαντικά τύπου HLPD. Προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε εφαρμογές όπου υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης από υγρά που περιέχουν νερό (όπως διαλύματα υγρών κοπής). Επίσης ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλή καθαρότητα και έλεγχος των στερεών επιμολύνσεων.
Χάρη στην αναγνωρισμένη σύνθεσή του, αποτρέπει τη συσσώρευση του νερού και τη συνεπαγόμενη διάβρωση, ενώ διασκοπρίζει τις στεερεές επιμολύνσεις. Συγχρόνως παρέχει υψηλά επίπεδα προστασίας έναντι φθοράς, χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες ελέγχου της τριβής και αντοχής σε φορτία.

Συσκευασίες

209 lt

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προδιαγραφές, εγκρίσεις και συστάσεις
ISO 11158 (HM fluids)*, ASTM D6158-05 (HM fluids), DIN 51524-2 (HLP fluids)* *εκτός απογαλακτωματοποίησης (demuslibility) που δεν εξετάζεται σε υδραυλικά λιπαντικά με απορρυπαντικά πρόσθετα, Arburg, Bosch Rexroth RD 90220-01 (2011), Mueller Weingarten
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Παρουσιαστηκε προβλημα
Ευχαριστουμε για το ενδιαφερον σας