Οι σωστές διαδικασίες λίπανσης συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους παράγοντες, που επιδρούν στην απόδοση και την υγεία των μηχανημάτων κατεργασίας και επομένως επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία παραγωγής και το συνολικό κόστος.

Η επιλογή υγρού κατεργασίας επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

Tο υγρό κοπής οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες, έτσι ώστε να είναι συμβατό με τα υλικά κοπής, να παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής του διαλύματος με το νερό, να προστατεύει από μικροοργανισμούς και να είναι φιλικό προς το χειριστή. 

Tο λιπαντικό ολίσθησης πρέπει να διαθέτει την ικανότητα πρόσφυσης στις επιφάνειες και συγχρόνως να έχει καλή συμβατότητα με τα υγρά κοπής, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία επιμολυσμένου λαδιού (tramp oil), το οποίο μειώνει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ζωής του υγρού κοπής, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη βακτηρίων. Επίσης, είναι σημαντική η συμβολή του λιπαντικού στην ακρίβεια των κινήσεων και την αποφυγή της σπασμωδικής κίνησης του μηχανισμού ολίσθησης (φαινόμενο stick-slip).

Tο υδραυλικό λάδι έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία δύναμης σύσφιξης στα εργαλεία και σε συγκεκριμένες κινήσεις που απαιτούν υδραυλική ισχύ. Οι κατάλληλες φυσικοχημικές του ιδιότητες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία (απουσία πτώσεων πίεσης και δονήσεων στο εργαλείο), μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ίδιου λαδιού, λιγότερες διαρροές και προφανώς μικρότερο κόστος αναλωσίμων και διακοπών της παραγωγής.

Με κάθε παραγγελία μίας συσκευασίας υγρών κατεργασίας Rocol Ultracut σε συνδυασμό με μία συσκευασία από τη σειρά υδραυλικών λιπαντικών Shell Tellus S2 MX ή λιπαντικών ολίσθησης Shell Tonna S3, κερδίζετε επιπλέον έκπτωση!